ZNAJDŹ NAS NA

PL | EN

kim jesteśmy

Wspieramy podmioty gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.

 

Wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim zrozumienie specyfiki branży, wynikające z żeglarskiej pasji założyciela kancelarii, adwokata Patryka Zbroi to nasze podstawowe atuty. Kierując się zasadą indywidualnego i zaangażowanego podejścia do klienta, dążymy do wskazywania rozwiązań problemów. W realizacji celów kancelarii uczestniczy solidny, aktywny i bardzo dobry merytorycznie zespół młodych prawników, który - opierając się na zaufaniu i lojalności - stawia na efektywną komunikację z klientem i dostępność.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 • GOSPODARKA MORSKA

  • obsługa korporacyjna podmiotów gospodarki morskiej jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),
  • opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z branżą stoczniową, morską i śródlądową (np. leasing maszyn i urządzeń, zlecenia na wyposażenie statku,czartery, umowy przewozu, działalność offshore, itd.),
  • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
  • obsługa procesów inwestycyjnych (np. budowa kanałów żeglugowych, statków, produkcja jednostek specjalistycznych, itp.),
  • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
  • rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. wypadki na morzu),
  • analiza projektów dotyczących pozyskiwania energii z prądów morskich, falowania morza,
  • doradztwo w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.
 • PRZEMYSŁ JACHTOWY

  • obsługa stoczni jachtowych jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),
  • opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z przemysłem jachtowym oraz sportem i turystyką wodną (np. czartery, naprawy i remonty jachtów i łodzi, przewozy, organizacja imprez żeglarskich, umowy z dostawcami osprzętu żeglarskiego, itd.),
  • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
  • obsługa procesów inwestycyjnych (np. produkcja i wyposażenie jachtów i łodzi rekreacyjnych, budowa marin i portów jachtowych, itp.),
  • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
  • rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. kolizje łodzi, wypadki na wodach morskich lub śródlądowych).
 • OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie umów spółek oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorcy w KRS,
  • rejestracja podmiotów w KRS lub zgłaszanie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian w rejestrach,
  • rejestracja podmiotów i dokonywanie zmian w systemie S24,
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów,
  • przygotowywanie umów i opinii prawnych związanych z prowadzoną działalnością,
  • dochodzenie należności pieniężnych od dłużników (proces windykacyjny),
  • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
  • reprezentacja w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,
  • obsługa przedsiębiorcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • przekształcenia spółek,
  • rozwiązywanie spółek, w tym przeprowadzenie procedury likwidacyjnej.
 • ODSZKODOWANIA

  • analiza i opracowywanie zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań (lub zadośćuczynień) w sprawach:
   • wypadków na morzu
   • wypadków komunikacyjnych
   • błędów medycznych
   • śmierci osoby najbliższej
   • zdarzeń objętych umową ubezpieczenia dobrowolnego (w tym z indywidualnych polis ubezpieczeniowych marynarzy)
   • bezumownego zajęcia gruntu
   • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
   • stosowania niedozwolonych klauzul umownych
  • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z przeciwnikami procesowymi (w tym ubezpieczycielami),
  • prowadzenie lub udział w mediacjach,
  • reprezentacja procesowa w sprawach sądowych cywilnych i karnych.

REKOMENDACJE

nasz zespół

PATRYK ZBROJA

MONIKA MACHALSKA

ANITA SIENKIEWICZ-ZBROJA

Adwokat

Adwokat

Adwokat

JUSTYNA PINDOR

KAROLINA GRYGORCEWICZ

Joanna A. Milun

Aplikantka adwokacka

ADWOKat

Kierownik biura

STREFA KLIENTA

 
 
 

Login

 

Hasło

kontakt

ul. Ks. Bogusława X 9/4

70-440 Szczecin

 

konto bankowe:

33 1090 1492 0000 0001 0701 5023

tel. (048) 91 488 44 22

fax. (048) 91 404 06 63

Email : kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

JAK DOJECHAĆ?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

The Black Moon 2016. All rights reserved.